PROJEKTY | SPRZEDAŻ | MONTAŻ | SERWIS

Oferujemy pełen asortyment części zamiennych do urządzeń grzewczo-klimtyzacyjych firmy Rheem
Świadczymy usługi serwisowe oraz konserwacyjne wszystkich urządzeń firmy Rheem

Heatec Polska

Kondensacyjna nadmuchowa nagrzewnica powietrza model RGRA/RGTA

Kondensacyjna nadmuchowa nagrzewnica powietrza model RGRA/RGTA

Kondensacyjne nagrzewnice powietrza firmy RHEEM modele RGRA/RGTA służą jako komfortowe źródło ciepła w systemach ogrzewania pomieszczeń nadmuchem ciepłego powietrza, wentylacji i klimatyzacji. Kondensacyjne nagrzewnice powietrza to urządzenia odzyskujące tą część energii cieplnej (ciepło jawne i ukryte), która w nagrzewnicach konwencjonalnych tracona jest wraz z parą wodną zawartą w spalinach.

Wymiennik ciepła

Podstawowym elementem nagrzewnicy gazowej jest przeciwprądowy wymiennik ciepła, w całości wykonany ze stali nierdzewnej, składający się z dwóch części:

  • wymiennika rurowego, ze stali nierdzewnej 409, schładzającego wstępnie spaliny,
  • wymiennika ze stali nierdzewnej 29-4C, gdzie zachodzi kondensacja pary wodnej i końcowa wymiana ciepła.

Kondensacja

Spaliny w wymienniku rurowym są wstępnie schładzane do temperatury punktu rosy. Natomiast w drugim wymienniku spaliny są schładzane poniżej temperatury punktu rosy. Powietrze powracające z instalacji kanałowej, przepływa przez wymiennik, odbierając ciepło ze spalin i schładzając poniżej temperatury punktu rosy. W wyniku tego procesu powietrze ogrzewa się do maksymalnej temperatury 55°C, a para wodna zawarta w spalinach wykrapla się na wewnętrznych ściankach wymiennika ciepła w postaci kondensatu (czyli wody z rozpuszczonymi w niej toksycznymi związkami, które powstały w procesie spalania). Dzięki znacznemu schładzaniu spaliny opuszczające nagrzewnicę gazową osiagając temperaturę do 35°C. Im więcej energii cieplnej uzyskuje się ze spalin, tym wyższa jest sprawność kondensacyjnej nagrzewnicy gazowej.

Przewód spalinowy

Gazowe nagrzewnice kondensacyjne mogą być instalowane jako: z otwartą (system jednorurowy) lub z zamkniętą komorą spalania (system dwururowy). Nagrzewnice kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania dzięki całkowitemu odizolowaniu procesu spalania od pomieszczenia kotłowni, poprzez dwa osobne przewody (jeden - dla zasysanego powietrza potrzebnego do spalania, drugi - spalinowy dla odprowadzenia spalin) są bezpieczniejsze dla użytkowników niż nagrzewnice konwencjonalne z otwartą komorą spalania. Komin może być ułożony pionowo lub opcjonalnie poziomo przy spadku nie mniejszym niż 2 cm na 1 mb długości, z minimalną ilością kolan zgodnie z zaleceniami producenta. Do zasysania powietrza do spalania i odprowadzenia spalin z nagrzewnic kondensacyjnych można stosować tylko przewody zalecane przez producenta, wykonane z odpowiednich materiałów (kondensat silnie korozyjny). Kondensat gromadzony jest w specjalnym zbiorniczku skąd poprzez syfon odprowadzany jest przewodem rurowym do instalacji odpływowej.

Wentylator spalin

Wentylator spalin reguluje procesem spalania, czyli zasysaniem powietrza i odprowadzeniem spalin oraz zapewnia odpowiednią ilość powietrza do spalania, a także odprowadzenie spalin z wymiennika.

Filtr powietrza

Nagrzewnica gazowa standardowo wyposażona jest w wymienny filtr włókninowy, który oczyszcza powietrze z kurzu, pyłów i wszelkiego rodzaju zabrudzeń.

Automatyka

Zintegrowany moduł kontrolny - stanowi "mózg" urządzenia. Inicjuje i kontroluje pracę podzespołów. Zapamiętuje i sygnalizuje nieprawidłowości pracy całego urządzenia. Pozwala bez dodatkowej automatyki na podłączenie agregatu sprężarkowego, nawilżacza, jonizacyjnego filtru powietrza oraz na kaskadowe łączenie nagrzewnic powietrza.

Sterowanie

Sterowanie gazowej nagrzewnicy powietrza realizowane jest poprzez programowalny termostatyczny regulator temperatury. Termostat ma możliwość podziału każdego dnia tygodnia na dowolne 4 strefy czasowe, co pozwala na regulowanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przez dzień i noc oddzielnie dla każdego dnia tygodnia. Posiada ustawienie trybu pracy wentylatora w sposób ciągły przy wentylacji pomieszczeń oraz w układzie automatyki z ogrzewaniem lub chłodzeniem.

Podstawowe dane techniczne kondensacyjnych nagrzewnic gazowych firmy RHEEM model RGRA/RGTA

MODEL RGRA-04 RGRA-06 RGRA-07 RGRA-09 RGRA-10 RGRA-12
Moc cieplna GZ-50 [kW] 11,25 15,00 18,75 22,50 26,30 30,00
Sprawność [%] 105 105 105 105 105 105
Pobór mocy [W] 372 372 559 559 559 559
Liczba prędkości dmuchawy 4 4 4 4 4 4
Zasilanie [V/f] 220/1 220/1 220/1 220/1 220/1 220/1
Zużycie gazu GZ-50 [m3/h] 1,06 1,41 1,76 2,11 2,47 2,82
Zużycie gazu propan [m3/h] 0,4 0,53 0,66 0,79 0,93 1,06
Waga nagrzewnicy [kg] 50 53 56 67 69 74

Instrukcja techniczna Rheem RGRA

nagrzewnica powietrza Rheem

biuro@heatec.pl    tel: 796-432-832    05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Dmowskiego 7A