Nagrzewnice
menu    RGRA/RGTA
menu    SGPN
Klimatyzacja
menu    SAGL
Filtry
menu    włókninowy
menu    elektrostatyczny
Nawilżacze
menu    obejściowy
menu    wentylatorowy
menu    rozpylający
Termoregulatory
menu    Lux 511
menu    Lux 711
menu    Rheem 300
Cennik
menu    Pobierz


Kondensacyjna nadmuchowa nagrzewnica powietrza model RGRA/RGTA

rgra

Kondensacyjne nagrzewnice powietrza firmy RHEEM modele RGRA/RGTA służą jako komfortowe źródło ciepła w systemach ogrzewania pomieszczeń nadmuchem ciepłego powietrza, wentylacji i klimatyzacji.
Kondensacyjne nagrzewnice powietrza to urządzenia odzyskujące tą część energii cieplnej (ciepło jawne i ukryte), która w nagrzewnicach konwencjonalnych tracona jest wraz z parą wodną zawartą w spalinach.

Wymiennik ciepła

Podstawowym elementem nagrzewnicy gazowej jest przeciwprądowy wymiennik ciepła, w całości wykonany ze stali nierdzewnej, składający się z dwóch części:
-wymiennika rurowego, ze stali nierdzewnej 409, schładzającego wstępnie spaliny,
-wymiennika ze stali nierdzewnej 29-4C, gdzie zachodzi kondensacja pary wodnej i końcowa wymiana ciepła.

Kondensacja

Spaliny w wymienniku rurowym są wstępnie schładzane do temperatury punktu rosy. Natomiast w drugim wymienniku spaliny są schładzane poniżej temperatury punktu rosy. Powietrze powracające z instalacji kanałowej, przepływa przez wymiennik, odbierając ciepło ze spalin i schładzając poniżej temperatury punktu rosy. W wyniku tego procesu powietrze ogrzewa się do maksymalnej temperatury 55°C, a para wodna zawarta w spalinach wykrapla się na wewnętrznych ściankach wymiennika ciepła w postaci kondensatu (czyli wody z rozpuszczonymi w niej toksycznymi związkami, które powstały w procesie spalania). Dzięki znacznemu schładzaniu spaliny opuszczające nagrzewnicę gazową osiagając temperaturę do 35°C. Im więcej energii cieplnej uzyskuje się ze spalin, tym wyższa jest sprawność kondensacyjnej nagrzewnicy gazowej.

Przewód spalinowy

Gazowe nagrzewnice kondensacyjne mogą być instalowane jako: z otwartą (system jednorurowy) lub z zamkniętą komorą spalania (system dwururowy). Nagrzewnice kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania dzięki całkowitemu odizolowaniu procesu spalania od pomieszczenia kotłowni, poprzez dwa osobne przewody (jeden - dla zasysanego powietrza potrzebnego do spalania, drugi - spalinowy dla odprowadzenia spalin) są bezpieczniejsze dla użytkowników niż nagrzewnice konwencjonalne z otwartą komorą spalania. Komin może być ułożony pionowo lub opcjonalnie poziomo przy spadku nie mniejszym niż 2 cm na 1 mb długości, z minimalną ilością kolan zgodnie z zaleceniami producenta. Do zasysania powietrza do spalania i odprowadzenia spalin z nagrzewnic kondensacyjnych można stosować tylko przewody zalecane przez producenta, wykonane z odpowiednich materiałów (kondensat silnie korozyjny). Kondensat gromadzony jest w specjalnym zbiorniczku skąd poprzez syfon odprowadzany jest przewodem rurowym do instalacji odpływowej.

Wentylator spalin

Wentylator spalin reguluje procesem spalania, czyli zasysaniem powietrza i odprowadzeniem spalin oraz zapewnia odpowiednią ilość powietrza do spalania, a także odprowadzenie spalin z wymiennika.

Filtr powietrza

Nagrzewnica gazowa standardowo wyposażona jest w wymienny filtr włókninowy, który oczyszcza powietrze z kurzu, pyłów i wszelkiego rodzaju zabrudzeń.

Automatyka

Zintegrowany moduł kontrolny - stanowi "mózg" urządzenia. Inicjuje i kontroluje pracę podzespołów. Zapamiętuje i sygnalizuje nieprawidłowości pracy całego urządzenia. Pozwala bez dodatkowej automatyki na podłączenie agregatu sprężarkowego, nawilżacza, jonizacyjnego filtru powietrza oraz na kaskadowe łączenie nagrzewnic powietrza.

Sterowanie

Sterowanie gazowej nagrzewnicy powietrza realizowane jest poprzez programowalny termostatyczny regulator temperatury. Termostat ma możliwość podziału każdego dnia tygodnia na dowolne 4 strefy czasowe, co pozwala na regulowanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przez dzień i noc oddzielnie dla każdego dnia tygodnia. Posiada ustawienie trybu pracy wentylatora w sposób ciągły przy wentylacji pomieszczeń oraz w układzie automatyki z ogrzewaniem lub chłodzeniem.

Podstawowe dane techniczne kondensacyjnych nagrzewnic gazowych firmy RHEEM model RGRA/RGTA

MODEL RGRA-04 RGRA-06 RGRA-07 RGRA-09 RGRA-10 RGRA-12
Moc cieplna GZ-50 [kW] 11,25 15,00 18,75 22,50 26,30 30,00
Sprawność [%] 105 105 105 105 105 105
Pobór mocy [W] 372 372 559 559 559 559
Liczba prędkości dmuchawy 4 4 4 4 4 4
Zasilanie [V/f] 220/1 220/1 220/1 220/1 220/1 220/1
Zużycie gazu GZ-50 [m3/h] 1,06 1,41 1,76 2,11 2,47 2,82
Zużycie gazu propan [m3/h] 0,4 0,53 0,66 0,79 0,93 1,06
Waga nagrzewnicy [kg] 50 53 56 67 69 74

Instrukcja techniczna Rheem RGRA.pdf

rgra
Oferujemy pełen asortyment części zamiennych do urządzeń grzewczo-klimtyzacyjych firmy Rheem. Świadczymy usługi serwisowe oraz konserwacyjne wszystkich urządzeń firmy Rheem.
cialis buy viagra online ambienbuy cialis cheap viagra xanax viagra online without prescription cialis phenterminecialis cheap viagra buy xanaxcialis online cheap viagra xanaxbuy cialis cheap viagra xanaxcialis online cheap viagra buy xanaxcialis cheap viagra xanaxcialis online cheap viagra buy xanaxviagra online buy cialis buy viagra onlineviagra online without prescription cialis buy viagra onlineviagra online without prescription cialis online buy viagra online viagra online without prescription cialis online phenterminecialis cheap viagra buy xanaxbuy cialis cheap viagra xanax viagra online without prescription cialis phentermine viagra online without prescription cialis phenterminebuy cialis cheap viagra xanaxcialis online cheap viagra buy xanaxviagra online without prescription buy cialis buy viagra onlinecialis online viagra online ambienviagra online without prescription cialis online buy viagra onlinecialis online cheap viagra xanaxcialis buy viagra online ambiencialis cheap viagra xanaxviagra online without prescription buy cialis buy viagra onlineviagra online without prescription cialis online buy viagra onlinebuy cialis cheap viagra buy xanaxcialis viagra online ambienviagra online cialis buy viagra onlinecialis online viagra ambien viagra online cialis phenterminecialis buy viagra online ambien viagra online without prescription buy cialis phenterminecialis online cheap viagra xanaxcialis online cheap viagra xanax viagra online cialis online phenterminecialis online viagra online ambien viagra online cialis phenterminecialis viagra online ambien viagra online cialis online phentermineviagra online without prescription buy cialis buy viagra onlineviagra online cialis buy viagra onlineviagra online cialis buy viagra online viagra online without prescription buy cialis phentermineviagra online without prescription buy cialis buy viagra onlinecialis online viagra online ambien viagra online buy cialis phentermineviagra online without prescription cialis online buy viagra onlinecialis viagra online ambien viagra online without prescription buy cialis phentermineviagra online cialis online buy viagra online viagra online cialis online phentermineviagra online cialis buy viagra onlineviagra online without prescription cialis online buy viagra onlinecialis viagra ambienbuy cialis viagra online ambiencialis online cheap viagra xanaxcialis online viagra online ambien viagra online without prescription cialis phentermineviagra online without prescription cialis online buy viagra onlinebuy cialis buy viagra online ambienbuy cialis viagra ambien viagra online without prescription cialis online phentermineviagra online without prescription buy cialis buy viagra onlinecialis cheap viagra xanaxviagra online without prescription cialis online buy viagra onlineviagra online without prescription buy cialis buy viagra onlineviagra online without prescription cialis online buy viagra onlinecialis online viagra ambienbuy cialis cheap viagra xanax viagra online without prescription cialis online phenterminecialis cheap viagra xanaxcialis viagra ambienviagra online buy cialis buy viagra onlinecialis buy viagra online ambiencialis online cheap viagra buy xanax viagra online cialis phenterminecialis cheap viagra xanaxcialis viagra online ambien viagra online without prescription cialis online phentermineviagra online without prescription buy cialis buy viagra onlinebuy cialis cheap viagra buy xanax viagra online without prescription cialis online phenterminebuy cialis viagra online ambien viagra online cialis phenterminecialis viagra online ambienbuy cialis cheap viagra xanaxviagra online without prescription cialis buy viagra online viagra online without prescription buy cialis phentermineviagra online buy cialis buy viagra onlineviagra online buy cialis buy viagra online viagra online without prescription buy cialis phentermine viagra online cialis phenterminecialis buy viagra online ambienviagra online buy cialis buy viagra onlinecialis cheap viagra buy xanaxviagra online without prescription cialis online buy viagra online viagra online without prescription cialis online phenterminecialis cheap viagra xanaxbuy cialis cheap viagra xanaxcialis buy viagra online ambienbuy cialis viagra online ambienbuy cialis cheap viagra xanaxbuy cialis cheap viagra buy xanaxbuy cialis cheap viagra xanaxviagra online cialis buy viagra online viagra online cialis phentermineviagra online cialis online buy viagra onlineviagra online cialis buy viagra onlineviagra online cialis buy viagra onlineviagra online without prescription cialis buy viagra onlinecialis viagra online ambienbuy cialis viagra ambien viagra online cialis phentermine viagra online without prescription cialis online phenterminebuy cialis cheap viagra xanaxbuy cialis cheap viagra xanax viagra online cialis phentermineviagra online cialis online buy viagra online viagra online cialis online phenterminecialis online cheap viagra buy xanaxcialis viagra ambiencialis online cheap viagra xanaxcialis viagra online ambiencialis online buy viagra online ambiencialis online cheap viagra buy xanax viagra online without prescription cialis phenterminebuy cialis cheap viagra buy xanax viagra online buy cialis phentermine viagra online without prescription cialis phenterminecialis viagra online ambien viagra online without prescription cialis phenterminecialis online viagra online ambienbuy cialis viagra online ambien viagra online without prescription cialis phentermineviagra online without prescription cialis online buy viagra onlinecialis online cheap viagra xanax viagra online cialis phentermine viagra online without prescription cialis phentermine viagra online without prescription cialis online phentermine viagra online without prescription cialis phenterminebuy cialis cheap viagra xanaxcialis online cheap viagra buy xanaxviagra online cialis online buy viagra onlinebuy cialis buy viagra online ambien viagra online buy cialis phentermine viagra online without prescription cialis phenterminebuy cialis cheap viagra xanaxviagra online without prescription cialis online buy viagra onlineviagra online without prescription cialis online buy viagra onlinebuy cialis cheap viagra buy xanax viagra online cialis phenterminebuy cialis cheap viagra xanaxcialis online cheap viagra xanax viagra online cialis phentermineviagra online without prescription cialis online buy viagra onlineviagra online without prescription buy cialis buy viagra onlinecialis viagra ambienbuy cialis cheap viagra xanax viagra online cialis online phenterminebuy cialis cheap viagra xanax viagra online cialis phentermine viagra online cialis phenterminebuy cialis viagra online ambiencialis cheap viagra buy xanaxcialis cheap viagra xanaxbuy cialis viagra online ambienbuy cialis cheap viagra buy xanaxcialis cheap viagra xanaxcialis online viagra online ambienviagra online cialis buy viagra onlinebuy cialis viagra online ambienbuy cialis buy viagra online ambien viagra online cialis online phentermine viagra online without prescription cialis phentermine viagra online without prescription buy cialis phentermine viagra online without prescription buy cialis phentermine viagra online without prescription cialis online phentermineviagra online without prescription cialis buy viagra onlinecialis online cheap viagra xanaxviagra online buy cialis buy viagra onlinebuy cialis viagra online ambiencialis online cheap viagra buy xanaxbuy cialis cheap viagra buy xanaxbuy cialis cheap viagra xanax viagra online without prescription buy cialis phentermineviagra online without prescription cialis online buy viagra online viagra online buy cialis phentermineviagra online without prescription cialis buy viagra onlinebuy cialis cheap viagra xanax viagra online buy cialis phenterminecialis online cheap viagra buy xanaxcialis online cheap viagra xanaxcialis online cheap viagra buy xanaxcialis online cheap viagra buy xanaxcialis online cheap viagra xanaxcialis cheap viagra buy xanax viagra online cialis phentermineviagra online without prescription buy cialis buy viagra onlinecialis viagra online ambiencialis cheap viagra buy xanaxcialis cheap viagra xanax viagra online cialis phenterminecialis cheap viagra xanaxcialis cheap viagra xanaxcialis online cheap viagra xanax viagra online cialis online phentermineviagra online buy cialis buy viagra online viagra online without prescription buy cialis phenterminecialis cheap viagra buy xanax viagra online cialis phentermine viagra online cialis phenterminecialis buy viagra online ambienviagra online buy cialis buy viagra onlineviagra online cialis buy viagra onlinecialis online viagra online ambien viagra online cialis online phentermineviagra online without prescription buy cialis buy viagra onlinecialis viagra online ambien